Blogi

Blogikirjoitus 19.8.2021/Matti Saari

Mitä hakukoneoptimointi (SEO) tarkoittaa?

Yksinkertaisesti selitettynä hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization, SEO) tarkoittaa prosessia verkkosivuston parantamiseksi ja luonnollisen (orgaanisen) näkyvyyden lisäämiseksi Googlessa, Bingissä ja muissa hakukoneissa. SEO on digitaalisen markkinoinnin työkalu, joka parantaa merkittävästi sivuston tunnettavuutta ja näkyvyyttä verkossa. Mitä paremmin yrityksen tai organisaation sivusto näkyy hakutuloksissa, sitä todennäköisemmin se saa myös huomiota asiakkailta. 

Hakukoneoptimointia ei tule kuitenkaan sekoittaa hakukonemainontaan. Hakukonemainonta ei vaikuta hakukoneen antamiin orgaanisiin tuloksiin, vaan näyttäytyy hakutulosten ohessa mainoksina. Hakukonemainonnassa on siis kyse maksetusta näkyvyydestä, kun taas hakukoneoptimoinnissa itse näkyvyydestä hakutuloksissa ei makseta. Verkkosivujen ylläpitäjän onkin tärkeää osata hakukoneoptimointia, sillä se on olennainen osa verkkosivuston kehittämistä ja kustannustehokas tapa parantaa sivuston sijoitusta hakukoneissa.            

SEO

Miten hakukone toimii?

Hakukoneiden tavoite on etsiä käyttäjälle se tieto, joka vastaa hakusanoja ja on mahdollisimman laadukasta käyttäjälle. Hakukoneet käyttävät ohjelmia (ns. botteja), jotka selaavat läpi internetissä olevia resursseja ja verkkosivuja. Botti löytää resurssit muilla sivustoilla olevien linkkien kautta ja sijoittaa ne hakemistoon. Tämän jälkeen algoritmit analysoivat hakemiston sivut ottaen huomioon satoja sijoitustekijöitä ja signaaleja määrittääkseen mitä ja kuinka paljon sivuja pitäisi näkyä tietyn kyselyn hakutuloksissa.  Algoritmit analysoivat tekstin lisäksi kuvia ja videoita, jotta hakutulokset olisivat mahdollisimman hyödyllisiä haun tekijälle. Tämän lisäksi hakutuloksiin vaikuttavat haun asetukset, käyttäjän hakuhistoria ja sijainti.  

Sisäinen, ulkoinen ja tekninen SE0

Hakukoneoptimointi voidaan jakaa sisäiseen (On-Page SEO), ulkoiseen (Off-Page SEO) ja tekniseen hakukoneoptimointiin (Technical SEO). Sisäinen hakukoneoptimointi perustuu etenkin sivun sisällön optimoimiseen ja avainsanojen pohjalta luotuun laadukkaaseen sisältöön. Ulkoinen optimointi on taas sivuston ulkopuolella tapahtuvaa optimointia. Käytännössä sillä pyritään lisäämään sivustolle osoitettuja linkkejä (esimerkiksi linkkejä sosiaalisesta mediasta ja toisilta verkkosivustoilta). Tekninen optimointi on sivuston rakenteen optimointia, ja sillä pyritään auttamaan hakukoneita tulkitsemaan ja indeksoimaan sivustoa paremmin. Tästä esimerkkinä ovat mm. sivustokartta, HTTPS-suojaus, sivuston latausnopeus, responsiivisuus, Robot.txt, URL-osoitteet, sivuston sisäiset linkit, sivustohierarkia ja 404-virhesivu. 

SEO

Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää?

Kuten alussa mainittiin, SEO parantaa merkittävästi sivuston luonnollista tunnettavuutta ja näkyvyyttä verkossa. Mitä paremmin yrityksen tai organisaation sivusto näkyy hakutuloksissa, sitä todennäköisemmin se saa huomiota myös asiakkailta. Mikäli sivusto ei ole kunnolla optimoitu, sille on erittäin vaikea saada kävijöitä. Voisikin sanoa, että SEO on kriittinen tekijä, kun yritetään lisätä myyntiä verkkosivujen avulla. Toki aina voi käyttää hakukoneiden maksettua näkyvyyttä, mutta huonona puolena siinä on kuitenkin se, että osa käyttäjistä suosii luonnollisia hakutuloksia, eli tuloksia, joista ei ole maksettu. Monesti luonnolliset hakutulokset tarjoavat myös laajempaa ja parempaa tietoa kuin maksetut. Tämän lisäksi huolellisesti ja tarkasti tehty SEO parantaa käyttäjäkokemusta, lisää uskottavuutta ja parantaa brändiä. Yhteenvetona voidaan todeta, että SEO on kokonaisvaltaisen digitaalisen markkinoinnin ekosysteemin perusta. Kun ymmärretään, mitä verkkosivuston käyttäjät haluavat, tätä tietoa voidaan hyödyntää myös muissa digitaalisen markkinoinnin kanavissa, kuten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.   

Hyvin tehty sivuston optimointi sisältää aina sisäisen, ulkoisen ja teknisen sivuston optimoinnin. Internetistä löytyy laaja valikoima erilaisia hakukoneoptimointiin liittyviä ohjeita ja optimointia voi tehdä myös itse. Moniin sisällönhallintajärjestelmiin voi liittää erilaisia lisäosia, jotka helpottavat tätä työtä. Huolellinen ja tarkka optimointi vaatii kuitenkin aina hieman syvempää ymmärrystä verkkosivujen suunnittelusta ja toteutuksesta. On myös hyvä muistaa, että hakukoneoptimointi ei tule kerralla kuntoon. Verkkosivuston kohderyhmän tarpeet tulee tuntea hyvin ja sivustoa tulee optimoida jatkuvasti. Hakukoneoptimointi on siis prosessi, joka ei tule koskaan valmiiksi.

SEO

Blogikirjoitus 13.8.2021/Matti Saari

Sosiaalisen median rooli yrityksissä

Sosiaalinen media on muuttanut merkittävästi ihmisten ja yritysten välistä kommunikointia ja vuorovaikutusta. Se tarjoaa digitaalisen kanavan, jossa yritykset voivat helposti luoda, jakaa ja ylläpitää tietoa työntekijöiden, asiakkaiden, kumppaneiden ja yrityksen muiden sidosryhmien kanssa. 

Some ei kuitenkaan ole vain uusi viestintä- tai markkinointikanava, vaan se muuttaa myös yrityksen roolia ja toimintatapoja. Koska sosiaalisen median ratkaisut sisältävät valtavan määrän käyttäjien luomaa tietoa, ne auttavat yrityksiä ymmärtämään paremmin ihmisten käyttäytymistä, tarpeita ja arvoja. Tämä taas auttaa yrityksiä kehittämään parempia tuotteita ja palveluja sekä keskittymään niihin asioihin, jotka oikeasti tuottavat asiakkaille ja yritykselle arvoa. Some on myös luonut laajan valikoiman aivan uusia liiketoimintamalleja, jotka haastavat perinteiset liiketoimintatavat.

sosiaalinen media

Sosiaalisen median määritelmä

Sosiaalisen median määritelmiä on useita, mutta yleisesti hyväksyttyä määritelmää tai vakiotyyppistä alustaa ei ole. Some kehittyy jatkuvasti ja uusia mediatyyppejä ja sovellutuksia ilmaantuu nopeasti. Alustoilla voi olla monia eri toimintoja ja ominaisuuksia, ja rajat eri mediatyyppien välillä hämärtyvät. Sosiaalista mediaa voidaankin pitää hybridinä, joka kumpuaa monista eri tekniikoista ja medialähteistä. 

Sosiaalinen media kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä

Sosiaalisen median levinneisyys kasvaa maailmanlaajuisesti nopeasti. Joka päivä tuhannet uudet käyttäjät alkavat käyttää somealustoja. Yksi keskeinen tekijä käytön kasvussa on paradigman siirtyminen yrityslähtöisestä logiikasta kuluttajakeskeiseen logiikkaan. Ihmiset ympäri maailmaa käyttävät kasvavassa määrin erilaisia Internet -pohjaisia alustoja keskustellakseen tuotteista, palveluista ja yrityksistä. Ennen markkinoijat johtivat tätä keskustelua – nykyään keskustelua johtavat asiakkaat.  

Kansainvälisessä ympäristössä toimivat yritykset kiinnittävät yhä enemmän huomiota sosiaalisen mediaan. Kaikenkokoiset yritykset sisällyttävät somen kansainvälistymisstrategiaansa, sillä sen avulla yritykset tavoittavat kustannustehokkaasti potentiaalisia asiakkaita ja kumppaneita kansainvälisillä markkinoilla. 

Mobiililaitteet, kuten älypuhelimet, tabletit ja kannettavat tietokoneet käyttävät yhä enemmän myös sosiaalisen median palveluja ja niiden yleistyminen kehittyvissä maissa voi tarjota yrityksille merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia.

sosiaalinen media

Lopuksi

Sosiaalisen median tuloksellinen käyttö yrityksissä vaatii aina pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Yrityksen somestrategia tulee lähteä aina yrityksen tavoitteista. Vasta näiden tavoitteiden pohjalta voidaan luoda tehokas strategia myös someen. Tavoitteiden saavuttamista ja toimenpiteiden tehokkuutta tulee aktiivisesti mitata ja analysoida, sillä sometrendit muuttuvat nopeasti ja alustat kehittyvät vauhdilla.

Vaikka sometilien avaaminen on useimmiten ilmaista ja helppoa, niiden ylläpitoon ja kehittämiseen tulisi varata riittävästi resursseja. Ja jotta somesta saataisiin kaikki teho irti, se tulisi integroida myös yrityksen toimintoihin ja digitaalisiin järjestelmiin, kuten esimerkiksi asiakkuuksien hallintajärjestelmään ja sisällönhallintajärjestelmään.