Sosiaalisen Median palvelut
Kotisivujen suunnittelu ja toteutus

  • RÄÄTÄLÖIDYT SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUT
  • TEHOKKAAT JA MODERNIT KOTISIVUT EDULLISEEN HINTAAN

Miten voimme auttaa?

Sosiaalisen Median Konsultointi

Autamme yrityksiä menestymään nopeasti muuttuvassa somemaailmassa. Palvelumme perustuvat pitkään käytännön kokemukseen eri somekanavista.

Sosiaalisen Median Strategia

Opastamme tehokkaan somestrategian luomisessa ja autamme strategian jalkauttamisessa.

Sisällöntuotanto

Tuotamme luovaa ja houkuttelevaa sisältöä kaikkiin digitaalisen median kanaviin.

Mittaaminen ja Raportointi

Mittaamme digitaalisten kanavien suorituskykyä ja raportoimme tuloksista säännöllisesti.

Kotisivujen suunnittelu, toteutus ja ylläpito

Toteutamme laadukkaita kotisivuja edulliseen hintaan.

Hakukonepalvelut

Toteutamme tehokasta hakukoneoptimointia (SEO) ja hakukonemarkkinointia (SEM).

Sosiaalisen median konsultointi ja sisällötuotanto

Sosiaalisen median konsultointi voi pitää sisällään yksittäisen kanavan analysoinnin ja ehdotukset jatkotoimenpiteistä tai esimerkiksi kokonaisvaltaisen suunnitelman yrityksen somekanavien tehokkuuden lisäämiseksi.

Sosiaalisen median strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa toimenpiteistä, joita yritys suunnittelee somessa tekevänsä ja saavuttavansa. Se sisältää muun muassa somen kautta tavoiteltavat kohderyhmät, konkreettiset mitattavat tavoitteet, mittarien määrittelyn ja mittaamisen, sekä suunnitelman somekanavien ylläpidosta. Somestrategia ohjaa toimintaa ja auttaa yrityksiä tekemään somea järjestelmällisesti, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään. 

Strateginen suunnittelumme pohjautuu pitkään kokemukseen digimarkkinoinnin kanavista sekä ymmärrykseen siitä, miten kanavat linkittyvät yrityksen toimintoihin jatkuvasti muuttuvassa digimaailmassa. Me autamme yritystäsi löytämään tehokkaimmat sosiaalisen median kanavat, selvitämme kohdeyleisösi ja millä keinoin saavutat heidät parhaiten. Tarvittaessa ylläpidämme kaikki yrityksesi sosiaalisen median kanavat.

Laadukas sisällöntuotanto on keskiössä kaikissa palveluissamme.

Mittaaminen ja raportointi

Digitaalisten kanavien mittaaminen ja analysointi on oleellinen osa palvelujamme. Digitaalinen markkinointi on hyvin mitattavaa, mutta mitattu data ei välttämättä ole aina relevanttia. Sen vuoksi mittarit ja mittaukset tulisi suunnitella tarkkaan ja niitä tulisi tehdä useista eri kanavista. Mittauksen jälkeen data analysoidaan ja siitä tehdään raportti, joka toimii päätöksenteon tukena.

Kotisivut ja hakukonepalvelut

Yrityksen kotisivut ovat monesti ensimmäinen kontakti yrityksen ja asiakkaan välillä. Huolellisesti tehdyt, näyttävät ja hyvin toimivat sivut herättävät luottamusta ja auttavat asiakasta perehtymään yrityksen tuotteisiin ja palveluihin tarkemmin. Me toteutamme laadukkaita ja näyttäviä kotisivuja, joiden käytettävyys on ensiluokkaista. Selkeiltä ja helppokäyttöisiltä kotisivuilta löytyy nopeasti käyttäjää kiinnostava tieto.

Hakukoneoptimoinnilla (SEO) tarkoitetaan verkkosivuston näkyvyyden parantamista hakukoneiden ilmaisissa hakutuloksissa. Käytännössä tämä tarkoittaa tapaa rakentaa ja muokata verkkosivut hakukoneiden ohjeistusten mukaiseksi. Kun sivusto on hakukoneoptimoitu, hakukoneet ymmärtävät ja esittävät sisältöä paremmin.

Hakukoneoptimointi saattaa kuulostaa hankalalta ja monimutkaiselta, mutta monesti jo perusteiden ymmärtäminen riittää tulosten saavuttamiseen. Usein yrityksillä ei kuitenkaan ole aikaa paneutua sivustonsa optimointiin, jolloin se kannattaa antaa ammattilaisten hoidettavaksi. 

SEM tulee sanoista Search Engine Marketing ja se voidaan suomentaa hakukonemarkkinoinniksi.
Monesti synonyyminä käytetään myös hakusanamainontaa. SEM on maksettua näkyvyyttä hakukoneissa, erityisesti Googlessa. SEM-kampanjoilla pyritään varmistamaan yrityksen löydettävyys ja näkyvyys. SEM kampanjoita on periaatteessa helppo tehdä. Ensin valitaan hakusanat ja hakusanaryhmät, joilla yritys halutaan näkyvän. Tämän jälkeen asetetaan hinta kampanjalle, jonka jälkeen Google hoitaa loput.

Palvelemme asiakkaita ympäri Suomen.

Matti Saari
Matti Saari
yrittäjä